AB ERASMUS+ Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

AB ERASMUS+ PROGRAMINCA DESTEKLENEN “TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ”NDE  İLK ADIM ATILDI

Projemizin ortak kuruluşların temsilcilerinden oluşan 1. Ulusötesi Proje Toplantısı 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde TŞOF’da (Ankara/Türkiye gerçekleştirilmiştir. Proje ortaklarının kendilerini ve kurumlarını tanıttığı, proje teklifinin ayrıntılı olarak gözden geçirildiği, projeye ait finansal konuların anlatıldığı, proje zaman ve aktivite planının gözden geçirildiği, projenin yönetim, tanıtım, yaygınlaştırma ve kaleti planının irdelendiği toplantı son derece verimli geçmiştir. Projenin ilk iki fikri çıktısı ile ilgili lider kuruluşlar tarafından sunumlar yapılmış, hazırlanacak mevcut durum raporu ve mesleki yeterlilik tablosu üzerinde tartışılmıştır.

TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın, heyeti Makamında kabul etmiş, ortak ülkelerde ulaştırma sektörü ve şoförlerin eğitimi konusunda fikir alış verişinde bulunulmuştur. 1,5 gün süren toplantının ardından yurt dışından gelen misafirlerimiz ülkelerine geri dönüş yapmışlardır.

Yorum yapın