Eğitim Materyalleri

Training Interactive Open Educational Resources – IOERs

 

 


İçindekiler ve Öz Değerlendirme Testi

Alan

Modül

Öğrenme Birimleri

 Öz Değerlendirme Testi

1- Ekolojik Sürüş, Taşıt Teknolojisi

VT1. Taşıtın ve Ekipmanın Arka Planı ve Özellikleri

VT1.1. Taşıt parametreleri ve ekipmanı

 

Öz değerlendirme testi: Modül VT1_1-14

VT1.2. Temel taşıt teknikleri

 

Öz değerlendirme testi: Modül VT1_15-25

VT2. Taşıtın Teknik Koşullarının Bakımı ve Kontrolü 

VT2.1. Taşıt teçhizatının bakımı ve tanınması

Öz değerlendirme testi: Modül VT2_1-14

Öz değerlendirme testi: Modül VT2_15-25

EC1. Çevre Dostu Sürüş ve Güzergah Hesaplama

EC1.1. Taşıt teknolojisi (güvenlik, Eko-sürüş, vb. için)

Öz değerlendirme testi: Modül EC1_1-13

Öz değerlendirme testi: Modül EC1_14-25

2- Taksi, Minibüs ve Otobüs Düzenlemeleri (hizmet operatörlüğü)

RE1. Hizmet Düzenlemeleri

RE1.1. Ulusal ve yerel hukuki düzenlemeler

 

Öz değerlendirme testi: Modül RE1

 

3- İSAGÜ  ve Yol Güvenliği

HS1. Sağlık ve Güvenlik

HS1.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları

 

Öz değerlendirme testi: Modül HS1

 

HS2. Güvenli Sürüş Teknikleri

HS2.1. Güvenli sürüş teknikleri

 

Öz değerlendirme testi: Modül HS2

 

HS3. Kaza veya Arıza Durumunda Yapılacaklar

HS3.1. İlk yardım

 

Öz değerlendirme testi: Modül HS3

 

4- Yolcu Taşımacılığı – Temel Kavramlar

PT1. Yolcu Taşımacılığı

PT1.1. Yolcu taşımacılığı (Bagaj alma)

 

Öz değerlendirme testi: Modül PT1

 

PT1.2. İletişim teknolojileri

 

Öz değerlendirme testi: Modül PT1

 

5- Ekonomik Çevre ve Taşımacılık Organizasyonu

EET1. Hizmet Türleri

EET1. Hizmet türleri

 

Öz değerlendirme testi: Modül EET1

 

EET2. Tarifeler

EET2. Tarifeler

 

Öz değerlendirme testi: Modül EET2

 

6- Hizmet Sunumu

PS1. Yolcu Taşımacılığı – Taksi Sürücüsü

PS1.1. Müşteri hizmetleri

 

Öz değerlendirme testi: Modül PS1

 

PS2. Müşteriyle İletişim

PS2.1. Müşterilerle iletişim

 

Öz değerlendirme testi: Modül PS2.1_1-13

 

PS2.2. Şirket imajı

 

Öz değerlendirme testi: Modül PS2.2_14-25

 

7 – Yerel Mevzuat

LL1. İşletme ve Sürücü Ruhsatları

LL1.1. Yetkili kuruluşlar

 

 

Öz değerlendirme testi: Modül LL1

 

 

LL2. Hukuki Yükümlülükler ve Sigorta

LL2.1. Trafikte yasal yükümlülükler

 

Öz değerlendirme testi: Modül LL2

 

LL2.2. Karayolu taşımacılığında sigorta

 

Öz değerlendirme testi: Modül LL2