TR-Alan 7 – Modül LL2 – Hukuki Yükümlülükler ve Sigorta