Ortaklar

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) (www.tsof.org.tr)

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 4 Nisan 1953 tarihinde 507 sayılı Esnaf ve  Sanatkarlar  Kanununa göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir  meslek kuruluşudur. Halihazırda 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 26. maddesi çerçevesinde faaliyetini sürdüren 13 mesleki federasyondan en büyüğüdür.

TŞOF demokratik seçimlerle iş başına gelen;

  • Başkan Fevzi APAYDIN da dahil olmak üzere 13 kişiden oluşan Yönetim Kurulu,
  • 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu ve
  • 5064 kişiden oluşan Genel Kurulu ile

karayolu taşımacığında faaliyet gösteren 1 Milyona yakın  ticari araç sahibi ve şoför esnafına ve bağlı 687   meslek odasına hizmet sunmaktadır.

TŞOF, karayolu ulaştırmasında kullanılan motorlu araçların (Taksi, Dolmuş, Minibüs, Otobüs, Özel Halk Otobüsü, Servis Aracı, Kamyon, Kamyonet, vb.) sahipleri ve bu araçlarda sürücülük yapan  şoförleri temsil eden ülke geneline yaygın ve  köklü bir mesleki örgüttür.

 


Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖÖKGM) (https://ookgm.meb.gov.tr)

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖÖKGM), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim birimlerinden birisidir. Genel Müdürlük 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında her türlü özel öğretim kurumunu açar, izler, değerlendirir ve denetler. Genel Müdürlük, , tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından işletilen her kademedeki örgün ve yaygın özel öğretim kurumlarının çalışmalarına yönelik mevzuat düzenlemelerini yapar ve uygular. Genel Müdürlük özel öğretim kurumlarında istihdam edilen eğitim personelinin çalışma esasları düzenler.

Hayat boyu öğrenme alanında açılan özel yaygın öğretim kurumları da Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ulaştırma sektörü de dâhil yetişkinlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim alanında eğitim yapan özel kurumların faaliyeteler ile birlikte; eğitim alan yetişkinlerin sınavlarının uygulanmasında ve belgelendirme süreçlerinde uygulayıcı ve karar verici üst düzey kamu kurumudur.

Genel Müdürlük, ilgili Bakanlık ve Kamu kurumları işbirliğinde her türlü kişisel gelişim, yetenek ve mesleki yeterlilik sınavları ve belgelendirmelerine yönelik usulleri belirler, sınavların belirlenen standartlara uygulanmasını sağlar; sınav ve belgelendirme süreçlerini izler ve denetler.

Genel Müdürlük,  örgün ve yaygın öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, müdürler ve diğer personeller için eğitim faaliyetleri de düzenlenmektedir.

 


IBF INTERNATIONALES BILDUNGS-UND FAHRSCHULZENTRUM GMBH  (www.ibf-zentrum.de)

IBF Internationales Bildungs-und Fahrschulzentrum GmbH, Berlin, Almanya’da trafikte yer alan ticari  sürücülerin eğitimi için akredite edilmiş bir eğitim merkezidir. Eğitim Merkezi ayrıca kamyon ve otobüsler için C ve D kategorileri de dahil olmak üzere tüm araç sınıfları için bir sürücü okuludur. Eğitim Merkezi, ticari sürücüler için ileri seviye eğitimler ile  güvenli araç kullanma eğitimleri de sağlar. Eğitim Merkezi ayrıca tüm araç sınıfları ve tüm ehliyet kategorileri için sürücü okulu eğitmenleri için de bir akademidir.

 


TRAINING 2000 psc   (www.training2000.it)

EĞİTİM 2000 psc, farklı sektörlerde eğitim ve öğretim deneyimi ile Marche Bölgesi’nde eğitim vermek için sertifikalandırılmış bir yetişkin eğitimi kuruluşudur (VET). Training 2000, AB düzeyinde, Hayat Boyu Öğrenme ve Erasmus + programları kapsamında uygulanan  eğitimde yeni metodolojilerinin geliştirilmesi (karma öğrenme) çalışmalarında yer almaktadır. 1992’den bu yana, Training 2000, bir çok AB ülkesindeki ortak kuruluşlarla birlikte, eğiticilerin eğitimi, araba mekaniği sektöründeki işçilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi,  ulaştırma sektörlerinde/sürücülerde eğitim, hizmetler sektöründe çıraklık eğitimi, şirketlerde proje yönetimi, herkes için sürdürülebilir çevre (ECOPROFIT), toplum gelişimi ve sosyal refah vb. konularda bir çok uluslararası projeye dahil olmuştur.

 


CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO (www.cnapesaro.it)

Pesaro ve Urbinois CNA, İtalya’daki nakliye şirketlerinin bağlı olduğu ulusal derneğin bir parçasıdır. CNA-FITA departmanı, yurt içinde ve dışında yolcu ve yük taşıyan kuruluşları temsil etmektedir. Ulaştırma sektöründe ulusal düzeyde Derneğe bağlı 35000’den fazla işletme bulunmaktadır. Bağlı işletmelerin çoğu endüstriyel ürünler, kontrollü sıcaklıkta tarım ürünleri, kimyasal ve benzin taşımacılığı, arabalar, inşaat malzemeleri, istisnai nakliye ve diğer malları taşımaktadır.

 


PONS SEGURIDAD VIAL  (www.ponsseguridadvial.com)

PONS SEGURIDAD VIAL 70 yıl önce kurulmuş olup, Amerika Birleşik Devletleri,  Avrupa ve  Latin Amerika’da dahil olmak üzere sorumlu hareketlilik ve yol güvenliği konularında stratejik kamu ve özel danışmanlık hizmeti sunan İspanya’nın önde gelen şirketlerinden biridir. Ayrıca iş ortamında eğitim ve yol güvenliği ile yayınlanmış form ve yol eğitiminde uluslararası hizmetler de sunmaktadır.

PONS SEGURIDAD VIAL, karayolu güvenliği ve hareketliliğinin tüm stratejik alanlarının uygulanmasında hükümetlere, kamu ve özel kuruluşlara eşlik eder.

 


TÜM EĞİTİM DERNEKLERİ FEDERASYONU (www.tumedef.com)

10.08.2016 tarihinde kurulan TÜMEDEF, Edirne, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Gaziantep bölgelerinde hizmet veren 5 üye birliğe sahiptir. TÜMEDEF’in amacı, bağlı dernekler aracılığıyla ulusal düzeyde trafik ve sürücü eğitimi veren üye eğitim merkezlerini temsil etmektir. Daha iyi hizmet sunabilmeleri için gerekli desteği sağlar. Federasyonun faaliyet alanı aynı zamanda trafik ve sürücü eğitimi veren eğitim kurumlarının eğitim materyallerinin ve müfredat çalışmalarının yürütülmesini de içermektedir. TÜMEDEF, eğitim merkezlerinin ilgili bakanlıklarla ilişkilerinde aracılık yapmaktadır. Eğitim merkezlerini mevzuata uygun olarak ve tanımlı ölçütleri karşılayacak şekilde eğitim vermelerinde destekler. İlgili mevzuat ve gelişmeler takip edilmekte ve eğitim programları bu doğrultuda revize edilmektedir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak TUMEDEF, sürücülerin trafik eğitimi ile daha etkili ve sonuç odaklı eğitim materyalleri ve konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

 


(www.supsi.ch/isin_en)

Güney İsviçre Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (SUPSI) 9 İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden biridir. 800’den fazla çalışanı ve yaklaşık 10.000 öğrencisi vardır. SUPSI, Lisans ve Master Derecesi kursları ve bir dizi sürekli eğitim kursu sunmaktadır.

Araştırmaya büyük önem verilmektedir. SUPSI, kuruluşundan bu yana, temel olarak didaktik programlarının kapsadığı bilimsel alanlarla ilgili sayısız araştırma projesini tamamlamıştır. Araştırma kilit sektörlerde Avrupa ve ulusal projeler aracılığıyla yürütülmektedir. Özellikle Yenilikçi Teknolojiler Bölümü’nün Bilgi Sistemleri ve Ağ Enstitüsü (ISIN) e-öğrenme, web teknolojileri, ağ, güvenlik ve bilgi sistemleri gibi farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Çok sayıda uygulamalı araştırma projesi SUPSI’ nin bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan katkıda bulunmasına izin vermektedir.