ERASMUS+ Programı Kapsamında Desteklenen “VOCOFDRIVERS” Projemizin 3. Skype Toplantısı Gerçekleştirildi

Proje teklifimizde projenin yürütülmesi ile ilgili bir dizi yüz yüze toplantı yapılması öngörülmekte idi. Bu toplantılardan sadece ilki (Şubat 2020 de Ankara’da) yapılabilmiştir. Proje faaliyetlerinin aksamaması için belirli aralıklarla skype toplantıları yapılmakta ve süreç kesintisiz devam ettirilmeye çalışılmaktadır. İlk skype toplantısı 7 Temmuz 2020, ikinci toplantı 5 Ağustos 2020 ve üçüncü toplantı ise 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.İş yoğunluğuna göre toplantı aralıkları ayarlanmaktadır. Toplantılarda gerçekleştirilen  çalışmalar değerlendirilmekte ve geleceğe yönelik planlamalar yapılmaktadır. Toplantılara tüm ortaklar katılmakta ve oldukça verimli geçmektedir. Yüz yüze toplantılar pandeminin durumuna göre ileri tarihlere ertelenmektedir.