Haber Bülteni 2


26.10.2020

Değerli Okuyucularımız,

Bu bültende, Erasmus+ Ticari Taşıt Sürücülerinin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi (VOC of DRIVERS/2019-1-TR01-KA202-074813) çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz farklı faaliyetler konusunda size güncel bilgiler sunulmaktadır.

FAALİYETLERİN ÖZETİ

Projenin bu aşamasında, ortak ülkelerde (Türkiye, Almanya, İtalya, İspanya ve İsviçre) taksi, minibüs ve otobüs taşımacılığını düzenleyen kanunlar ile şoförlerin sahip olması gereken farklı mesleki yeterlilikler ve izinler birlikte derlenmiştir.

HER FİKRİ ÇIKTI İLE İLGİLİ KAYDEDİLEN İLERLEMELER AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR:

IO1-Taksi şoförleri,  minibüs şoförleri,  otobüs şoförleri,  sektördeki şirketler, şoför eğiticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Hedef gruplara aynı zamanda 13 soruluk bir anket uygulanmış, bu anketle bu projenin hedef aldığı bireylerin profili (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) ve ihtiyaçları tespit edilmiştir.

4 ortak ülkede (Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya) ve iştirakçi ülke İsviçre’de gerçekleştirilen anketin sonuçlarının değerlendirilmesiyle, sürücü profilleri ile eğitime ihtiyaç duyulan alanlar ve yeterlilikler karşılaştırılmıştır. Ulusal anket raporlarına dayanarak, ortak bir uluslararası rapor hazırlanmıştır. Bu kapsamda, ortakların tavsiyelerine ve ihtiyaca göre geliştirilecek olan eğitim modüllerine destek sağlanmıştır.

Şoför grubunun yaş aralığı 18-56 olarak belirlenmiştir; katılımcıların çoğunluğu erkektir.

Şoför eğiticileri, eğitim merkezi temsilcileri ve işverenlerin çoğunluğu Türkiye haricinde 45 yaşın üzerindedir. Türkiye’de bu kişilerin daha genç olduğu görülmüştür.

Mevcut mevzuat ve görüşmelerde gerçekleştirilen anketlerden yararlanılarak IO2 Yeterlilik Haritası geliştirilmiştir.

IO2-Bu yeterlilik haritası, üzerinde çalışmakta olduğumuz çevrimiçi eğitim çerçevesinde sunulacak olan her eğitim modülüyle ulaşılacak olan öğrenme kazanımlarını tanımlamaktadır. Bu eğitim için, 7 alan belirlenmiş ve taksi, minibüs ve otobüs şoförlerinin öğrenme, bilgi ve yeterliliklerinin ele alınacağı ünitelerden oluşan 14 modül geliştirilmiştir. Üzerinde çalışmakta olduğumuz alanlar şunlardır:

1) Çevreye Duyarlı Sürüş – Taşıt Teknolojisi

2) Taksi, Minibüs ve Otobüs (Hizmet Sunumu) Düzenlemeleri

3) Sağlık ve Yol Güvenliği

4) Yolcu Taşımacılığı – Temel Kavramlar

5) Ekonomik Çevre ve Taşımacılık Teşkilatı

6) Hizmet Sunumu

7) Yerel Mevzuat Toplantıları

Toplantılar

  1. Ulusötesi Proje Toplantısının 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde Berlin’de (Almanya) gerçekleştirilmesi planlanmakta, ancak Covid-19 pandemisine ilişkin gelişmeler de tarafımızdan takip edilmektedir.

Bu proje çerçevesinde, e-posta, çevrimiçi toplantı ve tabii ki telefon gibi teknolojiler yardımıyla sürekli olarak iletişim halindeyiz.

31 Ağustos’ta gerçekleştirilen Çevrimiçi toplantının katılımcılarından bazıları

 

İletişim:

Proje sonuçlarını ve duyurularını Web sitemizden takip edebilirsiniz:
http://vocofdrivers.tsof.org.tr