Haber Bülteni 3


19.01.2021

Değerli okuyucularımız,

Bu bültende, Erasmus+ Ticari Taşıt Sürücülerinin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi (VOC of DRIVERS/2019-1-TR01-KA202-074813) çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz farklı faaliyetler konusunda size güncel bilgiler sunulmaktadır.

 

FAALİYETLERİN ÖZETİ

Projemiz 1 yılını doldurmuştur. Bu sürede içinde iki önemli fikri çıktı tamamlanmıştır. Pandemiye rağmen çalışmalar zaman planına uygun şekilde ilerletilmeye çalışılmıştır. Yüz yüze yapılacak olan ulusötesi proje toplantıları yerine 3 adet skype toplantısı (7 Temmuz 2020, 5 Ağustos 2020 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde) gerçekleştirilmiştir. Projenin ortaklarının tümü bu toplantılara katılmıştır. Pandemi ortamı projedeki bazı çalışmaların online olarak yapılmasını zorunlu kılmıştır. Projemizin temel amacı şoför eğitiminde dijital materyallerin kullanılması olduğu için, pandemi süreci projemizin amacını destekler bir rol oynamıştır.

Projemizde ortaklarımız, e-posta, çevrimiçi toplantı ve tabii ki telefon gibi teknolojiler yardımıyla sürekli olarak iletişim halindedir.

 

HER FİKRİ ÇIKTI İLE İLGİLİ KAYDEDİLEN İLERLEMELER AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR:

IO1-  Projenin ilk çıktısı olan “Karayolu Ulaştırma Sektöründe İstihdam Edilen Sürücülerin Profili ve Eğitim Beklenti Analizi Ortak Raporu” TŞOF’un koordinasyonunda Eylül 2020 ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Raporun diğer proje dillerine çevirilmesi ile ilgili süreç devam etmektedir.

Raporda; öncelikle ortak ülkelerde, yolcu taşımacılığında görev yapan şoförlerin profili, yeterlilikleri, eğitimi, belgelendirilmesi, eğitimde dijital materyal kullanımı ve e öğrenme uygulamaları, çalışma şart ve koşulları vb. yer almaktadır. Raporda ayrıca mülakat ve online anket çalışması sonucu ortaya çıkarılacak bir eğitim ihtiyaç analizi bölümü de yer almıştır. Elde edilen bilgiler projenin diğer çıktılarına ( yeterlilik haritasının ve eğitim programının oluşturulması, e materyallerin geliştirilmesi, deneme eğitimlerinin yapılması) zemin oluşturmuştur. Bu rapor ortak ülkelerin uygulamalarını karşılaştırma ve AB düzeyinde geçerli, ortak yeterlilikler, eğitim programı ve dijital materyaller geliştirme konusunda destek olacaktır.

IO2- Projenin ikinci önemli çıktısı ortak ülkelerdeki yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin  ortak yeterliliklerini belirlemek idi. CNA koordinasyonunda yürütülen çalışmada, öncelikle her ülke kendi yeterliliklerini tespit etmiş ve bu yeterliliklerden yararlanılarak ortak yeterlilikler belirlenmiştir. Bu yeterlilikler bir yetkinlik haritasına konulmuştur. Meslekte Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınarak seviyelendirme yapılmıştır. Harita, Alan-Modül-Ünite-Öğrenme Çıktısı-Bilgi-Beceri-Yetkinlik başlıklarının doldurulması yoluyla oluşturulmuştur. 7 alan ve 14 modül içeren yetkinlik haritasını proje web sitesinin (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/ciktilar/) “Çıktılar” başlığı altında bulabilirsiniz.

IO 3- Projenin üçüncü çıktısı Training 2000 in koordinasyonunda yürütülmektedir. Yetkinlik haritasındaki 7 alan ve 14 modül ortaklar arasında dağıtılmış ve her bir ortak sorumlu olduğu modüllerle ilgili 2 interaktif e materyal geliştirmeye başlamıştır. Bu süreçte, e-materyallerin doğru bir şekilde geliştirilmesini, sınırlı sayıda slaytta sunulmasını ve videolar ve resimlerle desteklenmesini sağlamaya özen gösterilmektedir. Ek olarak, sunumlarda kendi kendini değerlendirmeye yönelik sorular da yer almaktadır. İnter aktif materyal oluşturma için H5P aracı bazı yararlı özellikleri nedeniyle seçilmiştir: mobil uyumludur, ücretsizdir, web üzerinde zengin etkileşimli içerik oluşturmak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için kullanılabilir özelliğe sahiptir. Bu çalışma halen devam etmektedir.

5 Kasım’da gerçekleştirilen 3. Skype toplantısının katılımcılarından bazıları

 

İletişim:

Proje sonuçlarını ve duyurularını Web sitemizden takip edebilirsiniz:

(http://vocofdrivers.tsof.org.tr)