Haber Bülteni 4


18.06.2021

Değerli Okuyucularımız,

Bu bültende, Erasmus+ Ticari Taşıt Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi (VOC of DRIVERS/2019-1-TR01-KA202-074813) çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz farklı faaliyetler konusunda size güncel bilgiler sunulmaktadır.

Türkiye’den Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜMEDEF (Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu), İtalya’dan CNA ve Training 2000, İspanya’dan PONS, Almanya’dan IBF ve İsviçre’den Güney İsviçre Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (SUPSI) pandemiye rağmen eşzamanlı çalışmalarına devam etmektedir.

Bugün itibarıyla, ortakların tümü projenin üç önemli fikri çıktısını tamamlamıştır. Ortaklar aynı zamanda e-posta iletişimi, çevrimiçi toplantılar ve mobil teknolojiler yardımıyla bilgilerini güncel tutmaktadır ve sürece katkıda bulunmaya her zaman hazırdır. Projenin 6. Skype toplantısı TŞOF Proje Koordinatörü Nuran Senar’ın koordinasyonuyla 6 Mayıs 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.

FİKRİ ÇIKTILARIN ÖZETİ:

IO1- Projenin ilk çıktısı olan “Karayolu Ulaştırma Sektöründe İstihdam Edilen Sürücülerin Profili ve Eğitim Beklenti Analizi Ortak Raporu” Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun koordinasyonuyla 2020 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. Daha önce belirtildiği gibi, raporda yolcu taşımacılığında görev yapan sürücülerin profili, yeterlilikleri, eğitimi, belgelendirilmesi, eğitimde dijital materyal kullanımı ve e-öğrenme uygulamaları ve çalışma şart ve koşulları yer almakta ve aynı zamanda, ihtiyaç analizinin bir bölümü sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlar, projenin yetkinlik haritası ve eğitim müfredatı, e-öğrenme materyalleri ve pilot eğitim faaliyetleri başlıklı çıktıları için temel oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

IO2- İkinci çıktının odak noktası, ortak ülkelerde yolcu taşımacılığında görev alan sürücülerin ortak yeterliliklerinin belirlenmesi ve haritalandırılması olmuştur. Bu süreç, CNA tarafından koordine edilmiş ve her ülkenin kendi yeterliliklerini belirlemesiyle yürütülmüştür. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi her zaman bir başucu referansı olarak akılda tutulmuş ve ilgili harita, Alanlar, Modüller, Üniteler, Öğrenme Çıktıları ve Bilgi, Beceri ve Yeterlilikler başlıklarıyla yapılandırılmıştır.

IO 3- Projenin üçüncü çıktısı İngilizce dilinde hazırlanmış ve 2021 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Yeterlilik haritasında yer alan 7 alan ve 14 modül ortaklara paylaştırılmış, ortaklardan içeriği, ortak bir çerçeve yardımıyla,  çevrimiçi olarak tamamlamaları istenmiştir. Bu bilgiler tamamıyla kamuya açıktır ve proje web sitesinde erişime sunulmuştur. İnteraktif eğitim için en iyi araçlardan birinin (H5P) kullanıldığı çalışmada, tüm ortaklar dikkatli bir yaklaşımla, katılımcıların öğrenimlerini sunum, video, resim ve öz değerlendirme kısa sınavları aracılığıyla çevrimiçi olarak devam ettirmesine imkan veren e materyaller geliştirilmiştir.

İçeriğin ulusal dillere uyarlanması çalışmasının, ortak ülkelerdeki pilot testlerde kullanılmak üzere 2021 yılı Eylül ayına kadar tamamlanacağı öngörülmektedir.

IO4– Geliştirilen eğitim programının ve eğitim materyallerinin test edilmesine odaklanan dördüncü çıktı hazırlık aşamasındadır. Tüm ortaklar, e-materyallerin ulusal dillere uyarlanması sürecini 2021 yılı Haziran ayından itibaren ele alacak, bu materyaller aşamalı olarak sisteme yüklenecek son iyileştirmeleri gerçekleştirilecektir; bu süreç 2021 yılı Eylül ayında kadar devam edecektir.

Ortaklar (Milli Eğitim Bakanlığı, TŞOF, TÜMEDEF, CNA, PONS ve IBF) sorumlulukları çerçevesinde pilot eğitimleri 2021 yılı Ekim ayında gerçekleştirecektir. Her meslek grubundan (şehir içi taksi, minibüs ve toplu taşıma otobüs sürücüleri) 10 kişi olmak üzere, toplanda 30 kişi seçilecek ve bu kişilere, yetkinlik tablosu ve eğitim materyallerinin yanında, tüm eğitim sistemine yönelik geribildirimleri ve önerileri toplamak amacıyla bir e-değerlendirme aracı iletilecektir. Aynı şekilde, her ülkeden 15 eğitici ticari araç sürücüsü eğitim kursunu ve metodolojisini test edecektir. İki pilot eğitimin sonuçları, her kurum tarafından hazırlanacak ulusal raporlara yansıtılacak ve bu raporlar, uluslararası raporun hazırlanmasında değerlendirilecektir. Bir bütün olarak eğitimin içeriğini ve eğitim metodolojisini daha da geliştirmek üzere hazırlanacak olan uluslararası rapor Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜMEDEF tarafından tamamlanacaktır.

Proje toplantıları konusunda, Berlin’de temel olarak pilot testlerin ilk aşamalarının, karşılaşılan sorunlar ve öne çıkan konularla birlikte paylaşılması için gerçekleştirilecek olan toplantının, aşılama sürecinin yavaş ilerlemesinden dolayı 2021 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ertelenmesi önerilmiştir.

İletişim: Proje sonuçlarını ve duyurularını Web sitemizden takip edebilirsiniz:

http://vocofdrivers.tsof.org.tr   /    http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/home/