Haber Bülteni 5


05.05.2022

Değerli Okuyucular,

Bu bülten, Ticari Araç Sürücülerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması, VOC of DRIVERS Projesi/2019-1-TR01-KA202-074813 kapsamında üstlendiğimiz faaliyetler hakkında güncel bilgiler sunmaktadır.

Tüm ortaklar- Türkiye Cumhuriyeti’nden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜMEDEF (Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu); İtalya’dan CNA Pesaro,Urbino ve Training 2000 psc; İspanya’dan PONS; Almanya’dan IBF; ve İsviçre’den bir teknoloji üniversitesi olan (SUPSI) bu süreçteişbirliği içinde çalışmaya devam etmişlerdir.

Hali hazırda, tüm ortaklar projenin üç önemli fikri çıktısını tamamlamış olup, dördüncüsünü(IO4) tamamlama aşamasındadırlar,dolayısıyla güncel kalarak ve e-postalar, çevrimiçi toplantılar ve mobil teknolojiler aracılığıyla katkıda bulunmaya hazırdırlar.

Ev sahibi ortaklar Training2000, CNA Pesaro ve Urbino tarafından düzenlenen, Proje’nin Dördüncü Ulusötesi Proje Toplantısı, 11-12 Nisan 2022 tarihlerinde TŞOF koordinasyonundaFano-İtalya’da gerçekleştirildi ve bu toplantıda IO4’ün sonuçlandırılmasına odaklanıldı. Toplantıya proje ortaklarının temsilcilerinin çoğu katıldı. İspanyol ortak (PONS) yüz yüze toplantıya katılamadı, ancak Carlos Bodi toplantı sırasında organizasyonu çevrimiçi olarak temsil etti. Toplantı, katılan tüm ekip için verimli ve başarılı geçti.

 

FAALİYET ÖZETİ:

IO1- Projenin ilk çıktısı olan “Karayolu Taşımacılığında İstihdam Edilen Sürücülerin Profili ve Eğitim Beklentilerinin Analizi Ortak Raporu”, Eylül 2020’de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından tamamlanmış ve koordine edilmiştir. Raporda, yolcu taşımacılığında çalışan sürücülerin profili, yetkinlikleri, eğitimleri ve sertifikasyonları, eğitimde dijital materyallerin kullanımı, e-öğrenme uygulamaları, ilgili çalışma hüküm ve koşullarının yanı sıra ihtiyaç analizinin bir bölümü de yer aldı. Sonuçlar, projenin aşağıdaki çıktıları için temel oluşturmaya katkıda bulunmuştur (yetkinlik haritası ve eğitim müfredatı, e-materyaller ve pilot eğitim faaliyetleri).

IO2- Ortak ülkelerde yolcu taşımacılığında yeralan sürücüler için ortak yetkinliklerin tanımlanması ve haritalandırılması, CNA tarafından koordine edilen ve her bir ülke tarafından kendi yetkinliklerini belirleyerek uygulanan ikinci çıktının merkezinde yer almıştır.

IO 3- Projenin üçüncü çıktısı tamamlanmıştır. Pilot eğitim geri bildirimleri dikkate alınarak e-materyallerin iyileştirilmesi için yorumlar toplanmıştır: yetkinlik haritasının daha ayrıntılı bir açıklaması ve tablo aşağıda verilen web sitesine yüklenmiştir. Eğitim materyalinin son haline getirilmesiyle ilgili olarak, tüm ortaklar, tüm eğitim modüllerini gözden geçirmek için gerekli değişiklikleri paylaşacaktır. Yetkinlik haritasındaki 7 alan ve 14 modül, proje web sitesinde (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/outputs/) tamamen açıktır ve erişilebilir durumdadır.

IO4- Projenin dördüncü çıktısı neredeyse tamamlanmış durumdadır. Toplantıda lider kuruluş, projenin dördüncü fikri çıktısına ilişkin bir sunum yaptı; IO4“Geliştirilen eğitim metodolojisinin test edilmesi: Yeterlilik Haritası ve eğitim içeriği çerçeveleri” tüm ortaklarla birlikte tartışıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜMEDEF, proje içeriklerini ve materyallerini bir bütün olarak iyileştirmeyi amaçlayan sonuç raporunun sonuçlandırılmasında yer aldı. IO4 uluslararası raporunun ana bulguları Türk Ortak Koordinatörü tarafından sunuldu. Eğitim içeriklerini geliştirmek için pilot eğitimlerin en alakalı geri bildirimleri tartışıldı. Yetkinlik haritası, çevrimiçi eğitim platformu ve eğitim materyalinin pilot eğitimine toplam 105 sürücü katılmış, geri bildirim ve önerilerde bulunmuş ve benzer şekilde ortak ülkelerden 61 eğitmen ticari araç sürücüsü eğitimlerini eğitimci kimlikleri ile değerlendirmiştir. Uluslararası Rapor kapsamında toplanan sonuçlara göre pilot eğitimine katılan sürücü eğitimcileri ve pilot eğitimine katılan sürücülerin proje çıktılarına ilişkin değerlendirmeleri, eğitim materyallerinin yeterliliği, yetkinlik haritasının doğruluğu ve e-öğrenme platformunun etkinliği açısından ağırlıklı olarak olumlu olmuştur. Katılımcılar, e-materyallerin eğitim ihtiyaçlarını karşıladığını ve bu nedenle proje eğitim içeriğinden yüksek düzeyde memnuniyet elde ettiklerini belirtmektedir. Platformun kullanıcı dostu olması ve erişim kolaylığının yanı sıra dijital materyallerin açık ve anlaşılır dili, hem eğitmenler hem de sürücüler olmak üzere katılımcıların çoğunluğu tarafından olumlu olarak değerlendirildi. H5P aracı ile eğitim modülleri için oluşturulan slayt gösterisi, öğrenme sürecini kolaylaştırması ve içerik kazanımını daha dinamik hale getirmesi nedeniyle eğitmenler için bir başka artı nokta oldu.

Fano’daki dördüncü UlusötesiProje Toplantı sırasında, Pesaro’daki Yerel Belediye Ofisini ziyaret eden tüm ortaklar, Belediye Meclisi/Belediye Başkanı (MarcoPerugini) ve yerel yönetimin diğer temsilcileri tarafından karşılandı. CNA başkanı MorenoBordoni, katılımcılara VOC projesini ve ana çıktılarının sunumunu yapıp AB projesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki önemini özetledi.

Son olarak tüm ortaklar bir sürücü okulunu ziyaret ettiler ve AB düzeyindeki profesyonel sürücüler, sürüş ehliyeti ve sürücü sınavları ile ilgili açık bir tartışmaya katıldılar. Ortaklar, ortak ülkeler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tartışmak için ulusal prosedürlerini tanımladılar.

 

İletişim: Proje web sitesinden (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/home/) proje sonuçlarını ve duyuruları takip edebilirsiniz.