“TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ” İLERLİYOR

AB’nin Erasmus+ Programı kapsamında yürüttüğümüz “Ticari Araç Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması Projesi” son faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Proje çerçevesinde hazırlanan yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin mesleki yeterlilik haritası ve buna dayalı olarak hazırlanan dijital eğitim materyalleri ve soru setleri pilot eğitimler ile ortak ülkelerin tümünde denendi. Yolcu taşımacılığı yapan şoförler ve şoför eğitmenlerinin katıldığı iki farklı etkinlik ile çıktılar katılımcılarla paylaşıldı ve hazırlanan anket formu ile katılımcıların görüşleri toplandı. Ortak ülkelerin tümünde proje çıktıları hedef gruplar tarafından olumlu karşılanmış ve pozitif geri dönüşler alınmıştır. Pilot eğitimlerin ve anket uygulamalarının ardından ulusal ve ortak rapor hazırlanacak ve proje web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu süreçte pandemi nedeniyle yüz yüze yapılamayan toplantıları telafi etmek amacıyla düzenli Skype toplantıları yapılmaktadır. Proje böylece etkin olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 1 Şubat 2022 tarihinde projenin 10. Skype toplantısı yapılmış olup, bu toplantıda yüz yüze yapılacak toplantıların tarihleri belirlenmiştir.

Proje Nisan-Mayıs 2022 aylarında yapılacak çoğaltıcı etkinlikler (bilgilendirme toplantıları ve kapanış toplantısı) ile faaliyetlerini tamamlamış olacak ve Mayıs 2022 ayı sonunda bitmiş olacaktır.