“TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ”NİN 2. ULUS ÖTESİ PROJE TOPLANTISI 4-5 KASIM 2021 TARİHLERİNDE ALMANYA/BERLİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uzun bir aradan sonra AB’nin Erasmus+ Programı kapsamında yürüttüğümüz “Ticari Araç Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”nin 2. Ulus Ötesi Proje Toplantısını gerçekleştirdik. 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde Berlin/Almanya’da organize edilen toplantının ev sahipliğini Alman ortağımız IBF yaptı. Pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze yapılacak toplantıların ertelenmesi gerekmiş, projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları ise online toplantılar ile gerçekleştirilmişti.

Toplantıya proje ortaklarının ve iştirakçisinin projeyi yürütmekten sorumlu temsilcileri katılım sağladı. Toplantının ilk günü öğleden önce Berlin’deki TUV’ün sınav merkezi ziyaret edildi. DE sınıfı sürücü belgesi alan kişilere yapılan pratik sınav süreci heyet tarafından izlendi.

Toplantının  açılışını IBF temsilcisi yaptı ve kısaca kuruluşunu yeniden tanıttı. Toplantının ilk ve ikinci günlerinde, gündem çerçevesinde, ilgili ortaklar tarafından projenin fikri çıktıları ile ilgili sağlanan gelişmeler anlatıldı. Projenin ilk üç çıktısı (Mevcut Durum Analizi Raporunun Hazırlanması, Yeterlilik Haritasının Hazırlanması, E-materyallerin Hazırlanması) tamamlanmış olup, son çıktı olan pilot eğitimlerle hazırlanan yeterlilik haritası ve e materyallerin test edilmesi süreci devam etmektedir.

Toplantıda ayrıca Proje Koordinatörü tarafından projenin yönetimi, kalitesinin izlenmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili yapılan çalışmalar özetlendi ve proje bitimine kadar yapılması gereken çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

Toplantı verimli geçmiş olup, uzun aradan sonra ortak kuruluşların bir araya gelmesi proje için bir sinerji oluşturdu.