“VOCOFDRIVERS” PROJEMİZDE BİR AŞAMAYI DAHA TAMAMLADIK

AB’nin Erasmus+ Programı kapsamında yürüttüğümüz “Ticari Araç Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”nde önemli bir aşamayı daha kat ettik. Ortakların temsilcilerinin katılımı ile 1 Mart 2021, 6 Mayıs 2021 ve 17 Haziran 2021 tarihlerinde 5., 6. ve 7. Skype Toplantılarımızı gerçekleştirdik. Projenin yüz yüze yapılan ulusötesi proje toplantıları pandemi nedeniyle ertelendiği için, Skype toplantıları projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli görev üstlenmektedir.

İtalya, Almanya, İspanya ve İsviçre’den ulaştırma ve eğitim sektörü ile ilgili farklı kuruluşların ortak olduğu projemizin faaliyetleri devam ediyor. İlk olarak şehir içi yolcu taşımacılığı sektörü ile ilgili bir profil çıkarma ve analiz çalışması yapıldı. Ardından AB düzeyinde geçerli ortak yeterliliklerin yer aldığı alan ve modüllerden oluşan bir yeterlilik haritası oluşturuldu.

Üçüncü aşamada ise her bir ortak belirli sayıda modüle ilişkin interaktif e materyallerin (eğitim ve test)  hazırlanmasından sorumlu tutuldu. Ortaklar, h5p platformunu kullanarak, sorumlu oldukları modüllere ilişkin e materyalleri İngilizce olarak hazırladılar. Şimdi de e materyallerin diğer proje dillerine çevirisinin yapılması safhası devam ediyor.

Projenin son aşamasında hazırlanan interaktif eğitim ve test e materyalleri ortak ülkelerde şoförler ve şoför eğiticileri üzerinde test edilecek. Projemize ilişkin haberler web sitemiz (https:// http://vocofdrivers.tsof.org.tr/ ) ve facebook hesabımız (vocofdrivers) üzerinden kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.