ERASMUS + PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN “VOCOFDRIVERS” PROJEMİZ PANDEMİYE RAĞMEN YOL ALIYOR

Vocofdrivers Projemizde dört önemli fikri çıktı (Şoförlerin Profili ve Eğitim Analiz Raporu, Yeterlilik Haritasının Hazırlanması, E materyallerin Geliştirilmesi, Pilot Eğitimlerin Yapılması) öngörülmüştü.  Bu çıktılardan ilk ikisi tamamlandı.

Tüm dünyayı saran pandemi krizi nedeniyle projede öngörülen yüz yüze görüşmeler ve toplantıların yapılması mümkün olamadı. Bazı ortaklarımız bu virüsle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bir çok çalışma online olarak yürütüldü. Bu olumsuz şartlara rağmen projemiz ilerlemeye devam ediyor.

Projenin ilk fikri çıktısı kapsamında; ortak ülkelerde karayolu yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin profili, eğitim-sınav-belgelendirilmesi ve çalışma koşullarına ilişkin bir analiz raporu hazırlandı. Söz konusu raporlara projenin web sayfası (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-1-mevcut-durum-ve-profil-analizi/) üzerinden ulaşılması mümkündür.

Projemizin ikinci fikri çıktısı ise kara yolunda yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin ortak yeterliliklerinin belirlenmesi, bu yeterliliklerin alan-modül-ünite-öğrenme çıktısı-bilgi-beceri-yetkinlik başlıkları altında bir tabloya dökülmesi oldu. Söz konusu yeterlilik haritasına ise proje web sitesinden (http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-2-yeterlilik-ve-egitim-yol-haritasi/)  ulaşılması mümkündür.

Halihazırda ortaklar, yeterlilik haritasını temel alarak, örnek dijital materyaller geliştirme çalışmalarına devam etmektedirler. Pandemi ortamı ile önem kazanan online eğitim ve eğitim materyalleri projemizin ne kadar iyi bir amaca hizmet ettiğinin göstergesidir.