“TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ”NİN 3. ULUS ÖTESİ PROJE TOPLANTISI 10-11 MART 2022 TARİHLERİNDE İSPANYA’NIN MADRİD ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB’nin Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya’dan 7 ortak kuruluş ile birlikte yürüttüğümüz “Ticari Araç Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”nin 3. Ulus Ötesi Proje Toplantısı gerçekleştirildi. 10-11 Mart 2022 tarihlerinde Madrid/İspanya’da organize edilen toplantının ev sahipliğini İspanyol ortağımız PONS yaptı. Toplantıya 7 proje ortağı kurum/kuruluş (TŞOF, MEB, TÜMEDEF, CNA, Training 2000, IBF ve PONS) ile iştirakçi kuruluşumuz olan SUPSI’nin projeyi yürütmekten sorumlu temsilcileri katılım sağladı. Türkiye ortakları olan TŞOF, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜMEDEF 11 kişilik bir heyet ile toplantıda yer aldı.

PONS temsilcisinin yaptığı açılış konuşması ve tanışma seromonisinin ardından kısaca PONS’un tanıtımı yapıldı. Toplantının ilk ve ikinci günlerinde, gündem çerçevesinde, ilgili ortaklar tarafından projenin fikri çıktıları ile ilgili sağlanan gelişmeler anlatıldı. Projenin ilk üç çıktısı (Mevcut Durum Analizi Raporunun Hazırlanması, Yeterlilik Haritasının Hazırlanması, E-materyallerin Hazırlanması) tamamlanmış olup, son çıktı olan pilot eğitimlerle hazırlanan yeterlilik haritası ve e materyallerin test edilmesi süreci devam etmekte.

Toplantıda ayrıca Proje Koordinatörü tarafından projenin yönetimi, kalitesinin izlenmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili yapılan çalışmalar özetlendi. Proje bitimine kadar yapılması gereken çalışmalarla  (4 ve 5. Ulusötesi Proje Toplantıları, çoğaltıcı etkinlikler, yaygınlaştırma çalışmaları vb.) ilgili kararlar alındı.

Heyet içinden bir grup toplantının ikinci gününde PONS’un belirlediği bir sürücü eğitim merkezini ziyaret ederek, eğitim ve sınav sistemleri konusunda bilgi aldı.

Toplantı genel itibariyle verimli geçmiş olup, ortak kuruluşların yüz yüze bir toplantıda bir araya gelmesi hem projenin ilerlemesi açısından, hem de yeni proje fikirlerinin oluşturulması açısından çok faydalı oldu.