“TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ”NİN 4. ULUS ÖTESİ PROJE TOPLANTISI 11-12 NİSAN 2022 TARİHLERİNDE İTALYA’NIN FANO ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB’nin Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya’dan 7 ortak kuruluş ile birlikte yürüttüğümüz “Ticari Araç Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması Projesi”nin 4. Ulus Ötesi Proje Toplantısı gerçekleştirildi. 11-12 Nisan 2022 tarihlerinde Fano/İtalya’da organize edilen toplantının ev sahipliğini İtalyan ortağımız (Training 2000 ve CNA Pesaro and Urbino) yaptı. Toplantıya 7 proje ortağı kurum/kuruluş (TŞOF, MEB, TÜMEDEF, CNA, Training 2000 ve IBF) ile iştirakçi kuruluşumuz olan SUPSI’nin projeyi yürütmekten sorumlu temsilcileri katılım sağladı. İspanyol ortağımız PONS toplantıya online olarak katıldı. Türkiye ortakları olan TŞOF, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜMEDEF 8 kişilik bir heyet ile toplantıda yer aldı.

İtalyan ortaklarımız CNA ve Training 2000 temsilcisinin yaptığı açılış konuşması ve tanışma seromonisinin ardından kısaca gündem katılımcılar ile paylaşıldı. Toplantının ilk ve ikinci günlerinde, gündem çerçevesinde, ilgili ortaklar tarafından projenin fikri çıktıları ile ilgili sağlanan gelişmeler anlatıldı. Özellikle toplantının odak noktası olan pilot eğitimleri içeren fikri çıktı 3 çerçevesinde ortak ülkelerde yapılan test eğitimleri ve sonuçları değerlendirildi. Pilot eğitimlerde proje çerçevesiende hazırlanan ortak yeterlilik haritası ve dijital eğitim materyelleri test edilmiş olup, alınan geri bildirimler çerçevesinde söz konusu materyallerin revizyonu gerçekleştirilecek.

Toplantıda ayrıca Proje Koordinatörü tarafından projenin yönetimi, kalitesinin izlenmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili yapılan çalışmalar özetlendi. Proje bitimine kadar yapılması gereken çalışmalarla  (5. Ulusötesi Proje Toplantıları, final konferansı ve çoğaltıcı etkinlikler, yaygınlaştırma çalışmaları vb.) ilgili kararlar alındı.

Heyet toplantının ilk günü programı çerçevesinde Pesaro Belediye Konseyi Başkanı Marco Perigini’yi ziyaret etti. Perigini heyete Pesaro hakkında bilgi verdi ve Pesaro’nun simgesi olan ressam Raffaello’nun bir büstünü hediye etti. Ardından yine CNA’nın belirlediği Pesaro’daki bir sürücü ve şoför eğitim merkezini ziyaret edilerek, eğitim ve sınav sistemleri konusunda bilgi alındı.